Điều Khoản & Điều Kiện

Vui lòng đọc kỹ phần này. Việc đọc và hiểu những điều khoản và điều kiện này là rất quan trọng đối với bạn. Việc đánh dấu vào hộp bạn đồng ý với những điều khoản và điều kiện và tiếp tục việc ứng tuyển của bạn vào chương trình đại lý của chúng tôi, bạn đang đồng ý (vấn đề liên quan tới việc chấp nhận việc ứng tuyển của bạn) với những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện (hoặc không được cho phép làm vậy) bạn không nên tiếp tục việc ứng tuyển. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới chương trình đại lý hoặc những điều kiện và điều khoản này của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ Người Quản Lý Đại Lý của Bộ phận Đại Lý. Bạn có thể kiểm tra phương thức liên hệ trong trang MPartners.

Theo chính sách, MPartners không chấp nhận ứng tuyển trực tuyến cho việc đăng ký làm một đại lý nếu bạn quảng cáo với một địa chỉ cổng kết nối Internet (IP) đặt tại hoặc bắt nguồn từ phạm vi địa lý của nước Mỹ.

Bản HỢP ĐỒNG này chỉ rõ tất cả những điều khoản và điều kiện của mối liên hệ khách hàng với Chương Trình Đại Lý MPartners. “Bạn”, người “đại diện” được dùng để chỉ bạn, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đăng ký với chúng tôi với tư cách đại lý dưới bản HỢP ĐỒNG này, và sẽ được xem như bao gồm cả những nhân viên, người làm, người quản lý, cổ đông, chủ sở hữu, những thành viên quản lý và những cá nhân được đại diện và những cá thể (và từ “của bạn” có 1 ý nghĩa tương ứng).

QuyềN Và Nghĩa Vụ MPartners
Việc Ứng Tuyển Của Bạn
Để trở thành 1 khách hàng trong chương trình đại lý của chúng tôi bạn cần chấp nhận những điều khoản và điều kiện sau bằng cách ấn vào hộp chỉ thị bạn chấp nhận và hoàn thành sau đó nộp đơn ứng tuyển trực tuyến. Đơn đăng ký sẽ tạo một phần nguyên bản cho HỢP ĐỒNG này. MPartners với quyền tự quyết định sẽ xác nhận việc ứng tuyển của bạn có được chấp nhận hay không và quyền quyết định của chúng tôi là cuối cùng và không bị ràng buộc với bất cứ quyền thỉnh cầu nào. MPartners sẽ thông báo với bạn qua email về việc ứng tuyển của bạn có được thành công hay không.
Đăng Ký Khách Hàng Của Bạn
MPartners sẽ đăng ký cho những Khách Hàng của bạn và theo dõi giao dịch của họ. MPartners bảo lưu quyền từ chối những Khách Hàng (hoặc đóng tài khoản của họ) nếu cần thiết để đảm bảo với tất cả những yêu cầu của MPartners có thể được áp dụng tạm thời.

Khách Hàng có nghĩa là những vị khách truy cập của bạn gia nhập hệ thống dữ liệu Khách Hàng của chúng tôi (bằng cách đăng ký tại 1 hoặc nhiều sản phẩm/ trang web MPartners của chúng tôi bao gồm Casino, Keno, Các trò chơi, Slot Games, MPartners lotto , m Thể Thao và Cá Cược Thể Thao) sau khi vào trang đăng ký qua việc ấn vào những đường truyền dẫn (URL) của bạn, mà bạn đã được cung cấp khi tham gia. Bằng việc mở một tài khoản với chúng tôi, họ sẽ trở thành những khách hàng của bạn và, theo đó, tất cả những quy định, chính sách và quy trình hoạt động sẽ được áp dụng cho họ. Xin hãy lưu ý rằng MPartners Khách hàng không chấp nhận sinh sống tại Hoa Kỳ, Philippines, Đài Loan, Singapore và Hồng Kông.
Thanh Toán Hoa Hồng
Áp dụng theo loại Kế Hoạch Hoa Hồng Đại Lý tại thời điểm đăng ký hoặc được quyền trong thời gian tài khoản Đại Lý được mở. MPartners sẽ thanh toán cho bạn hoa hồng tương ứng (“Hoa Hồng Đại Lý") từ lợi nhuận (sau khi trừ tất cả thanh toán, tài chính, tiếp thị và khuyến mại). MPartners kiếm được từ những người chơi trực tiếp từ trang của bạn sau khi họ mở tài khoản với chúng tôi và cá cược tiền thật tại những sản phẩm của MPartners. Xin vui lòng xem thêm điều khoản "Phương Thức Tính Phần Trăm Huê Hồng & Thanh Toán"
Việc Hiệu Đính
MPartners có thể điều chỉnh bất cứ điều khoản và điều kiện nào trong bản HỢP ĐỒNG này hoặc thay thế nó vào bất kỳ thời gian nào theo quyền tự quyết của chúng tôi, bằng cách đăng 1 thông báo thay đổi hay một bản HỢP ĐỒNG mới trên trang web của chúng tôi, và MPartners sẽ thông báo cho bạn theo địa chỉ email mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi tham gia chương trình Đại Lý. Những sự hiệu chỉnh có thể bao gồm, ví dụ, thay phạm vi những luật sẵn có của Hoa Hồng Giới Thiệu và chương trình Đại Lý. Nếu có sự hiệu chỉnh nào mà bạn không thể chấp nhận, bạn chỉ có thể yêu cầu chấp dứt HỢP ĐỒNG này. Việc bạn tiếp tục tham gia vào chương trình giới thiệu theo việc đăng tải một thông báo thay đổi hoặc một bản HỢP ĐỒNG mới trên trang web của chúng tôi sẽ được xem như sự đồng ý với sự thay đổi hoặc bản HỢP ĐỒNG mới.
QuyềN Và Nghĩa Vụ Của BạN
Liên kết đến trang web MPartners của chúng tôi
Bằng việc đồng ý tham gia liên kết trong chương trình Đại Lý , bạn sẽ đồng ý tạo và duy trì liên kết duy nhất đến trang web MPartners của chúng tôi (www.MPartners.com). Bạn sẽ liên kết đến chúng tôi thông qua bất kì biểu ngữ nào của bạn, email, các bài viết hay các liên kết văn bản. Đây là phương pháp duy nhất mà bạn có thể thay mặt cho chúng tôi.
Các Thư Rác
MPartners sẽ chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức mà thông cần thông báo đến bạn nếu trong đó có bất kì mẫu thư rác nào hoặc nếu bạn quảng cáo dịch vụ của chúng tôi bằng các hình thức khác. Bạn sẽ không được thanh toán hay đại diện, hay nhận được bất kì sự bảo đảm trong việc liên kết đến chúng tôi và bạn sẽ không có quyền và chúng tôi sẽ không có ràng buộc bạn vào bất kì nghĩa vụ nào.
Các Tên Miền Đăng Ký
Bạn cũng sẽ kiềm chế từ việc đăng ký ( hay tiến hành đăng ký ) bất kỳ tên miền tương tự với bất kỳ tên miền khác được sử dụng hay đăng ký tên của bất kỳ khách hàng nào của MPartners, hay các tên khác đã chỉ định rõ từ MPartners.
Đấu Thầu trong Điều Khoản Thương Hiệu
Bạn không thể mua hay đăng ký các từ khóa, tìm kiếm điều khoản hay sử dụng các định dạng trong bất kì công cụ tìm kiếm, cổng chính, các tài trợ quảng cáo dịch vụ hay tìm kiếm
Các Chỉ Định Đại Lý
Bằng Thỏa Thuận này, MPartners không cung cấp cho bạn việc độc quyền, không có quyền chỉ định, quyền trực tiếp đến khách hàng tới bất kỳ các trang web của chúng tôi theo các điều kiện và điều khoản trong Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này không cung cấp cho bạn việc độc quyền hay đặc quyền để trợ giúp chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phát sinh từ việc giới thiệu của bạn, và MPartners chỉ định rõ ràng với các hợp đồng và có được những trợ giúp của các thành viên khác trong bất cứ lúc nào để thực hiện cùng các dịch vụ hay tương tự của bạn. Bạn sẽ không được yêu cầu bồi thường việc Huê Hồng Giới Thiệu hay bất kỳ các thiệt hại khác trong bảo mật kinh doanh hoặc thông qua các khách hàng khác hay tổ chức khác với bạn.
Các Chỉ Định Đại Lý
Bằng Thỏa Thuận này, MPartners không cung cấp cho bạn việc độc quyền, không có quyền chỉ định, quyền trực tiếp đến khách hàng tới bất kỳ các trang web của chúng tôi theo các điều kiện và điều khoản trong Thỏa Thuận. Thỏa Thuận này không cung cấp cho bạn việc độc quyền hay đặc quyền để trợ giúp chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phát sinh từ việc giới thiệu của bạn, và MPartners chỉ định rõ ràng với các hợp đồng và có được những trợ giúp của các thành viên khác trong bất cứ lúc nào để thực hiện cùng các dịch vụ hay tương tự của bạn. Bạn sẽ không được yêu cầu bồi thường việc Huê Hồng Giới Thiệu hay bất kỳ các thiệt hại khác trong bảo mật kinh doanh hoặc thông qua các khách hàng khác hay tổ chức khác với bạn.
Lời Cam Kết Tốt Nhất
Bạn sẽ không được biết đến các lợi tức từ lượng truy cập hay nghi ngờ lượng truy cập không phải được phát sinh trong việc cam kết tốt nhất hay không phải gây ra thiệt hại cho chúng tôi. MPartners có quyền giữ lại tất cả các số tiền khác của bạn theo Thỏa Thuận này nếu MPartners có nguyên nhân hợp lý tin rằng các lượng truy cập.

MPartners có quyền từ chối các thanh toán đại lý hay/ hoặc tạm ngưng hay khóa tài khoản nếu các khách hàng đại lý đó tìm thấy bất kì việc lạm dụng các đề xuất hay các chương trình khuyến mãi của MPartners ngoài các kiến thức của bạn, các tình huống bao gồm nhưng không có giới hạn đối với các khách hàng cược vào cả 2 bên khác nhau trong một sự kiện hay thị trường hoặc hạn chế các rủi ro và yêu cầu bồi thường tiền thưởng.
Trách Nhiệm Trong Trang Web Của Bạn
Bạn sẽ chịu trách nhiêm duy nhất cho việc phát triển, các hoạt động kinh doanh , và bảo trì trang web của bạn và cho tất cả các dữ liệu đang có trong trang web của bạn. Ví dụ, bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất về việc bạn chắc rằng các dữ liệu có trong trang web của bạn là không phỉ báng hay không vi phạm các pháp lý. MPartners có quyền từ chối các trách nhiệm pháp lý cho các vấn đề này. Hơn nữa bạn sẽ bồi thường và giữ chúng tôi khỏi các thiệt hại trong tất cả các khiếu nại, thiệt hại và các chi phí (bao gồm cả việc ngoài giới hạn, các phí pháp lý) phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp ra khỏi việc phát triển, các hoạt động, bảo trì và nội dung trang web của bạn.

Chương trình đại lý MPartners là cho bạn tham gia trực tiếp. Bạn sẽ không mở các tài khoản đại lý thay mặt cho các khách hàng tham gia khác. Mở tài khoản đại lý cho bên thứ ba , hủy hoại tài khoản đại lý hay chuyển khoản qua các tài khoản đại lý khác sẽ không được chấp nhận. Các đại lý muốn chuyển khoản qua chủ tài khoản khác cần phải gửi email đến chúng tôi bằng các phương thức nhất định trong trang web MPartners để yêu cầu chấp thuận phê chuẩn vấn đề này. Việc chấp thuận sẽ được ban quan lý duy nhất giải quyết.
Thông Tin Mật
Theo các điều khoản trong Thỏa Thuận này, bạn có thể được giao phó với các thông tin mật liên quan đến kinh doanh của chúng tôi, các hoạt động kinh doanh hay các cơ sở kỹ thuật và / hoặc chương trình đại lý (bao gồm trong đó, ví dụ Huê Hồng giới thiệu bạn có được từ chương trình đại lý). Bạn đồng ý tránh việc để lộ thông tin hay không được phép sử dụng bất kỳ các thông tin mật cho người thứ ba hay các đối tác bên ngoài trừ khi bạn được sự chấp thuận bằng văn bản của chúng tôi và bạn chỉ sử dụng thông tin mật cho mục đích duy nhất cần thiết để xúc tiến các mục đích trong Thỏa Thuận này. Những trách nhiệm của bạn đối với các thông tin mật này sẽ chấm dứt sự tồn tại của Thòa Thuận này.
PHƯƠNG THỨC TÍNH PHẦN TRĂM HUÊ HỒNG & THANH TOÁN
Huê Hồng
Theo qui định điều "Duy Trì Các Chương Trình" của đại lý, bạn sẽ kiếm được Hoa hồng dựa trên lợi nhuận ròng từ Khách hàng được giới thiệu của bạn.

Đối với Bảng Chiết Khấu Hoa hồng, vui lòng tham khảo trang MPartners để biết thêm chi tiết vì có thay đổi theo từng Thị Trường.

Đối với Bảng Chiết Khấu Hoa hồng, vui lòng tham khảo trang MPartners để biết thêm chi tiết vì có thay đổi theo từng Thị Trường.

(Số tiền tối thiểu để thực hiện thanh toán hoa hồng là 100 USD) Lợi nhuận được định nghĩa như sau:

Net profit is defined as:
- Về hoạt động thể thao, tổng số tiền nhận được từ chúng tôi đối với tất cả các phiếu cược đã thanh toán cho các khách hàng sau khi khấu trừ:
 1. Phí thanh toán - Phí gửi và rút tiền là 1% cho mỗi loại liên quan đến tất cả khách hàng của đại lý liên kết.
 2. Phí nền tảng hệ thống - 10% cố định trên phí nền tảng phần mềm liên quan đến tất cả khách hàng đại lý liên kết.
 3. Tiền thưởng khuyến mãi- tiền thưởng hay tiền bồi thường cho các khách hàng của tài khoản đại lý.
MPartners có quyền thay đổi tỷ lệ phần trăm huê hồng của đại lý và phương cách thanh toán huê hồng cho đại lý nhằm phù hợp với quy định "Quyền và Nghĩa Vụ MPartners" luật bổ sung "Sửa đổi" tại MPartners
Cách Tính Việc Thanh Toán Tiền Huê Hồng
 1. Tiền Cược Âm
  Số dư huê hồng bị âm trong Casino, Keno, Slot Games(máy xèng), MPartners Lotto, m Thể thao, Thể thao sẽ bị trừ trong số dư hiện có. Số âm kiếm được sẽ được tính vào tháng sau. Bạn phải kiếm được lợi tức huê hồng để có thể bảo hòa việc thanh toán đó trước khi bạn bắt đầu kiếm lợi tức huê hồng mới.
 2. Các Yêu Cầu Tiền Thật
  Tiền khuyến mãi, tiền miễn phí hay các ưu đãi khác liên quan đến các số dư cập nhật vào trong tài khoản của các khách hàng. Họ sẽ không thể thu được số dư và MPartners sẽ không thanh toán tiền huê hồng cho các số dư như thế này.
Các Yêu Cầu Thanh Toán Tiền Huê Hồng
 1. Tối Thiểu Thành Viên Hoạt Động
  Tài khoản đại lý MPartners của bạn phải có tối thiểu Năm (5) Khách hàng hoạt động đặt cược trước khi bạn có thể đủ điều kiện để được thanh toán Hoa hồng trong một tháng dương lịch.
 2. Tối Thiểu Thanh Toán
  Tối thiểu yêu cầu thanh toán tiền huê hồng hàng tháng tùy theo loại tiền tệ trong tài khoản đại lý của bạn, mà tối thiểu dựa trên 100 USD. Và không có giới hạn thanh toán tối đa.
Phương Thức Thanh Toán Hoa Hồng
Tất cả tiền thanh toán hoa hồng sẽ được trả theo loại tiền tệ đã được lựa chọn khi bạn đăng ký tài khoản Đại Lý lần đầu (phương thức đã được giới thiệu, nhanh và đơn giản nhất để rút tiền qua những lựa chọn thanh toán của bạn được hỗ trợ bởi MPartners)
 1. Chuyển khoản Ngân Hàng
Thời Hạn Thanh Toán Hoa Hồng
Nếu việc thanh toán hoa hồng đến đại lý bằng phương thức đại lý cung cấp bị từ chối với bất kỳ lý do gì, MPartners có quyền giữ lại hoa hồng thanh toán đến đại lý trong một khoảng thời gian.

Đại lý phải liên hệ với MPartners và cung cấp lại phương thức thanh toán thuận tiện của mình. MPartners sẽ tịch thu tất cả hoa hồng nếu đại lý không chủ động liên hệ với MPartners trong vòng 3 tháng.
Ngày Thanh Toán Hoa Hồng
Tất cả hoa hồng sẽ được trả cho bạn hàng tháng trong vòng xấp xỉ 15 ngày hành chính kể từ ngày cuối cùng của mỗi tháng. Thanh toán hoa hồng sẽ được thực hiện ngay cho bạn theo phương thức thanh toán mà bạn đã muốn đã được lựa chọn trong quá trình đăng ký của bạn.

MPartners bảo lưu quyền chọn phương thức thanh toán phù hợp trong trường hợp phương thức thanh toán nào đó không còn được hỗ trợ cho một nước nào đó.
ĐIềU KhoảN Và Sự KếT THúC, Hệ QUả Và NHữNG Trang KHôNG PHù HợP
Điều Khoản và Sự Kết Thúc
Điều khoản của HỢP ĐỒNG này sẽ bắt đầu khi bạn được chấp nhận là một đại lý và sẽ tiếp tục trừ khi và cho đến khi cả 2 phía được thông báo bên kia bằng văn bản viết rằng họ muốn chấp dứt HỢP ĐỒNG, trong trường hợp mà HỢP ĐỒNG này bị chấm dứt ngay lập tức. Việc chấm dứt từ nguyện vọng, với hoặc không có lý do, bởi cả 2 bên. Vì những mục đích thông báo việc chấm dứt, chuyển qua email có thể được xem như văn bản viết và đơn thông báo trực tiếp.
Hệ Quả
Theo sau sự kết thúc bạn phải bỏ tất cả những biển quảng cáo/biểu tượng của chúng tôi khỏi trang của bạn và vô hiệu hóa tất cả những đường dẫn từ trang của bạn tới chúng tôi. Tất cả quyền lợi và giấy phép được cung cấp cho bạn trong bản HỢP ĐỒNG này sẽ bị chấp dứt ngay lập tức. Bạn sẽ trả lại cho chúng tôi tất cả những thông tin mật và những bản sao của nó từ lưu trữ quản lý của bạn và sẽ cắt bỏ tất cả những thứ sử dụng dấu hiệu của chúng tôi.
Những Trang Không Phù Hợp
MPartners có thể kết thúc HỢP ĐỒNG này nếu MPartners xác định (từ quyền tự quyết của chúng tôi) rằng trang của bạn không phù hợp. Những trang không phù hợp bao gồm, đó là: hướng tới trẻ em, thể hiện những hoạt động khiêu dâm, bất hợp pháp, khuyến khích bạo lực, khuyến khích phân biệt dựa vào chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, hướng dục, hay tuổi tác, khuyến khích những hành động phạm pháp hoặc phá hoại bản quyền. Ngoài ra bất cứ link nào có chữ ‘MPartners’ trong tên miền đều không được cho phép .
Những Tài Khoản Sao Chép và Tự Giới Thiệu Mình
Bạn không được phép mở nhiều hơn một tài khoản đại lý mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi hoặc bạn sẽ không kiếm được hoa hồng từ việc bạn tự chơi dưới tư cách người chơi trừ khi được phép từ ban quản lý MPartners. Chương trình với mục đích dành cho những người chơi đích thực tìm kiếm sự thư giãn và giải trí tại trang web MPartners.
Duy TRì CáC CHươNG TRìNH
Bạn sẽ bảo vệ, bồi thường, hay ảnh hưởng đến chúng tôi, ban giám đốc, nhân viên hay từ đại diện vô hại và chống lại bất kì và tất cả các trách nhiệm pháp lý, mất mát, thiệt hại và các chi phí, bao gồm cả phí pháp lý, kết quả từ, phát sinh ra, hay bất cứ cách nào liên quan đến (a) bất kỳ vi phạm trực tiếp từ bạn hay bất kỳ đại diện đảm bảo hay điều khoản trong Thỏa Thuận. (b) hiệu suất các trách nhiệm của bạn và nghĩa vụ theo Thỏa Thuận này, (c) Sự sơ suất của bạn hay (d) do sự sơ suất của bạn đã gây ra bất kì tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp hay các hành động có chủ tâm hay chểnh mảng, hay sử dụng trái phép các biểu ngữ của chúng tôi và các đường dẫn hoặc chương trình Đại Lý.
Việc Từ Chối
MPartners không làm nhằm mục đích đặc biệt hay bao hàm đảm bảo hay đại diện đối với chương trình Đại Lý, về chúng tôi hoặc sắp xếp thanh toán Huê Hồng Giới Thiệu ( bao gồm, không hạn chế, tính năng, bảo đảm sự phù hợp, thương mại, hợp pháp hay không vi phạm), và không rõ ràng cũng không bao hàm bảo đảm phát sinh của một diễn biến sự việc, giao dịch hay sử dụng dịch vụ thương mại. Ngoài ra, MPartners không làm đại diện cho các hoạt động liên tiếp hay lỗi từ do trong trang web của bạn và sẽ không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề đáng tiếc xảy ra nếu có. Trong trường hợp đặc biệt giữa các báo cáo được cung cấp trong hệ thống affiliate.MPartners.com và cơ sở dữ liệu MPartners, cơ sở dữ liệu sẽ được coi là chính xác. MPartners có quyền điều chỉnh chu kỳ thanh toán và tính hoa hồng cho lợi ích của hai bên mà không cần thông báo trước.
GIớI HạN TRáCH NhiệM PHáp Lý
MPartners sẽ không chịu trách nhiệm về việc gián tiếp, đặc biệt hay hậu quả thiệt hại ( hay bất kỳ tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa Thuận hay của chương trình Đại Lý, thậm chí nếu MPartners đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại. Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp các phát sinh pháp lý đối với Thỏa Thuận này và chương trình Đại Lý sẽ không vượt quá tổng số thanh toán tiền huê hồng giới thiệu hay thanh toán cho bạn theo Thỏa Thuận này. Không có gì trong Thỏa Thuận này được giải thích để cung cấp cho bất cứ quyền nào, biện pháp hay bất kỳ lợi ích đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức không tồn tại đến Thỏa Thuận này. Những trách nhiệm của chúng tôi trong Thỏa Thuận này không tạo thành trách nhiệm cá nhân của ban giám đốc, nhân viên hay những cổ đông của chúng tôi. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh trong Thỏa Thuận này sẽ đáp ứng duy nhất đến Huê Hồng Giới Thiệu phát sinh và được giới hạn để trực tiếp bồi thường các thiệt hại.
Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý
MPartners sẽ không chịu trách nhiệm về việc gián tiếp, đặc biệt hay hậu quả thiệt hại ( hay bất kỳ tổn thất về doanh thu, lợi nhuận, hoặc dữ liệu) phát sinh liên quan đến Thỏa Thuận hay của chương trình Đại Lý, thậm chí nếu MPartners đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại. Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm tổng hợp các phát sinh pháp lý đối với Thỏa Thuận này và chương trình Đại Lý sẽ không vượt quá tổng số thanh toán tiền huê hồng giới thiệu hay thanh toán cho bạn theo Thỏa Thuận này. Không có gì trong Thỏa Thuận này được giải thích để cung cấp cho bất cứ quyền nào, biện pháp hay bất kỳ lợi ích đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức không tồn tại đến Thỏa Thuận này. Những trách nhiệm của chúng tôi trong Thỏa Thuận này không tạo thành trách nhiệm cá nhân của ban giám đốc, nhân viên hay những cổ đông của chúng tôi. Bất kỳ trách nhiệm pháp lý phát sinh trong Thỏa Thuận này sẽ đáp ứng duy nhất đến Huê Hồng Giới Thiệu phát sinh và được giới hạn để trực tiếp bồi thường các thiệt hại.
Điều khoản phụ
Luật và Sự Phân Xử của Chính Quyền
Bản HỢP ĐỒNG này sẽ được quản lý và giải thích theo luật pháp của Philippines. Bất cứ yêu cầu nào phát sinh từ hay liên hệ với những Điều Khoản và Điều Kiện này:

Nếu được khởi đầu do bạn, sẽ được tuân theo và sự phán quyết cuối cùng của toàn án Philippines theo quy định của Tòa Án Philippines trong thời gian áp dụng quy định nào được cho là hợp nhất với điều khoản tham chiếu.
Nếu được khởi đầu bởi MPartners, một trong 2 lựa chọn tự quyết định bởi MPartners:

- Theo và dùng phán quyết cuối cùng theo điều khoản trên; hoặc - Trước khi đồng ý đệ đơn lên tòa án Philippines, bạn phải luôn thông báo, đảm bảo những đơn đó sẽ không ảnh hưởng tới quyền của MPartners có hành động pháp lý hoặc tiến tới bất cứ quyền xét xử nào.
TRONG SỰ LÀM CHỨNG
Bằng việc đọc, những điều khoản và điều kiện, và sự nhận thức những điều trong khi đăng ký đại lý bạn đã đồng ý tất cả những điều khoản và điều kiện ở đây. MPartners bảo lưu quyền từ chối thanh toán bất cứ đại lý nào vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện được quy định ở đây.

Trong trường hợp có sự khác biệt, thì phiên bản chính trong Tiếng Anh sẽ được áp dụng và có hiệu lực.